top of page

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Felvételizők, Szülők!

Az alábbiakban induló osztályainkról, a felvételi folyamat lépéseiről, a jelentkezéshez szükséges információkról és a pontszámítás módjáról tájékoztatjuk Önöket.

INDULÓ OSZTÁLYAINK

2024-2025
4+1 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM ÉS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ
15 fő - tagozatkód 0001

Napjainkban egyre fontosabbá válik az idegennyelv-tanulás. A jól fizető munkák többségében elengedhetetlen a nyelvismeret, egy-egy külföldi kirándulás alkalmával is rendkívül hasznos, ha egy világnyelven is ki tudjuk fejezni magunkat, és persze otthon, a számítógép előtt kikapcsolódva is rengetegszer belefutunk olyan kifejezesékbe, amelyekkel jó, ha tisztában vagyunk. Szinte nincs is olyan ország a Földön, ahol ne beszélnék az angolt: a lehetőségek végtelen tárháza nyílik meg azok előtt, akik elsajátítják ezt a nyelvet. Ebben segít diákjainknak iskolánk nyelvi előkészítője.

 

A nyelvi előkészítős évfolyamnak egy héten 15 angolórával adjuk meg azokat az alapokat, melyekkel rövid időn belül eljuthatnak a sikeres nyelvvizsgáig. Kommunikáció Alapú képzésünk során az egyébként is kis létszámú osztályokat a diákok szintjeinek megfelelő csoportokra bontjuk tovább, így biztosítva még több figyelmet a tanulók számára, akik így interaktív óráinkon még intenzívebben gyakorolhatják a nyelvet. Az oktatást még színesebbé teszik közös, nagycsoportos angolóráink, melyek során a diákok egymástól is rengeteget tanulhatnak, fejlődhetnek.

 

Az egy éves nyelvi előkészítő után is számottevően több angol órája van a diákoknak, mint évfolyamtársaiknak, így egy sikeres nyelvvizsga letételét követően is tovább gyakorolhatják a nyelvet, ami mind a továbbtanulásban, mint pedig a későbbi munkakeresés során nagy segítséget nyújthat.

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM MŰVÉSZETI TAGOZAT
20 fő - tagozatkód 0002

A vizuális kommunikáció napjainkban egyre fontosabb. A jelenleg iskolába járó gyerekekre az eddiginél sokkal inkább hatnak a vizuális eszközök, képek, melyek befolyásolják mindennapi döntéseiket. Ezek a vizuális behatások nem adnak egyértelmű megoldást, csak irányt mutatnak. Ahhoz, hogy el tudjanak igazodni a rengeteg inger között, szükségük van tapasztalatra, kreativitásra, önálló gondolkodásra.

A művészeti tagozat megmutatja, milyen utat jártak be elődeik, milyen igény hozta létre az alkotást, hogy alakultak ki a mai képző és iparművészeti irányzatok, illetve maguk is elsajátíthatják az alkotás felhőtlen örömét. Különböző kreatív feladatokkal bővíthetik tudásukat, melyek által jobban átláthatják, értelmezhetik a körülöttük kavargó vizuális információt.

A gyerekek születésükkor rendelkeznek a teremtés, alkotás létrehozásának képességével, melyet ötleteikkel, egyéniségükkel kiegészítve képesek maradandót létrehozni. Ezt a képességet igyekszünk fenntartani, távol tartani őket az általános iskolai rendszer sematizálásától. A kreativitás fejleszthető, stimulálható, és segít olyan gondolkodó felnőtteket nevelni, akik nem csak eligazodnak a kihívások útvesztőjében, hanem képesek újat, jobbat, fenntarthatóbb világot teremteni.

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM DIGITÁLIS KULTÚRA (INFORMATIKA) TAGOZAT
20 fő - tagozatkód 0003

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. A tanulók a négy év során elsajátítják az algoritmizálás alapjait, a számítógépes grafikák készítését, fényképek, videók szerkesztését. Megtanulják az esztétikus dokumentumok, prezentációk készítését, a táblázatkezelés és adatbázis-kezelés fortélyait, valamint mobil eszközeik tanulási célokra használásához is ismereteket szereznek.

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TAGOZAT
20 fő - tagozatkód 0004

A gyerekekben él a kíváncsiság a világ jelenségei iránt, rácsodálkoznak élőlényekre, természeti jelenségekre. Jelen oktatási rendszerünkben sajnos egyre kevesebb idő jut a természettudományos tárgyakra, de mi azt gondoljuk, hogy muszáj kialakítani egy általános természettudományos műveltséget, hiszen ezek a területek számos ponton összekapcsolódnak, nem függetlenek egymástól.

Számunkra különösen fontos a természettudományok csodáinak megismerésében a személyes tapasztalatszerzés. A környezeti nevelés lényeges kellékei a kísérletek, kirándulások, terepgyakorlatok. Ha van idő ezekre, akkor nem vész el a megismerés iránti vágy. A célunk az, hogy erre időt és lehetőséget biztosítsunk a diákok számára.

PONTSZÁMÍTÁS

HOZOTT PONTOK

Figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. osztályos félévi eredményeket magyar irodalomból és nyelvtanból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából vagy kémiából*, biológiából vagy földrajzból* maximum 70 pont értékben.

*A két-két tantárgy közül a nagyobb összpontszámút választjuk.

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI PONTJAI

Matematika írásbeli - 50 pont

Magyar nyelv írásbeli - 50 pont

 

SZÓBELI FELVÉTELI PONTJAI

A tanulók kommunikációs készségét, általános tájékozottságát, viselkedéskultúráját, együttműködési készségét vizsgáljuk. 50 pont

Az azonos összesített eredményt elérő tanulók esetében az EMMI 40.§ (3) szerint járunk el, amennyiben információink ezt lehetővé teszik. Pontazonosság esetén a sorrendet a következő szempontok alapján határozzuk meg:

  • hátrányos helyzet,

  • testvére is iskolánkba jár vagy járt

bottom of page