top of page

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK, TÉMAKÖRÖK

2019-2020
Osztályozó vizsga: Activities
10. ÉVFOLYAM - MATEMATIKA
 1. Vektorok és hasonlóság

 2. Szögfüggvények

 3. Egyenlőtlenségek, egyenletek, egyenletrendszerek


A fenti címek megegyeznek a tankönyv II. kötetének fejezetcímeivel. A vizsgakövetelmény ezen fejezetek ismerete a ráadás leckék nélkül.

11. ÉVFOLYAM - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Irodalom (írásbeli és szóbeli):

 • Babits Mihály: Jónás könyve, Esti kérdés, Cigány a siralomházban, Húsvét előtt

 • Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, Boldog, szomorú dal, Édes Anna

 • Csáth Géza novellisztikája: Anyagyilkosság

Nyelvtan: nyelvváltozatok, nyelvi tervezés. nyelvpolitika, a határon túli magyarok nyelvhasználata, a magyar nyelv rokonsága, nyelvtípusok

11. ÉVFOLYAM - TÖRTÉNELEM

1. Feladatlap

A vizsgakövetelményben felsorolt 11. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, egy kifejtendő feladattal (esszé). A vizsgázónak 90 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására.

 

2. Szóbeli felelet

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. A vizsgázó 15 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a Történelmi Atlaszt. A felelet max. időtartama: 15 perc A felkészüléshez ajánlott: Bármely 11-es történelem tankönyv, illetve a zanza.tv ezen témakörökhöz kapcsolódó kisfilmjei.

Szóbeli témakörök

 1. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja, vitája

 2. 1848. március 15. A magyarországi forradalom története

 3. A Batthyány-kormány működése; az áprilisi törvények

 4. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.

 5. A kiegyezéshez vezető út, A kiegyezés tartalma és értékelése

 6. Az ipari forradalom második szakasza

 7. A szövetségi rendszerek kialakulása

 8. Boldog békeidők: a gazdasági, társadalmi és kulturális modernizáció felgyorsulása

 9. Gazdasági és társadalmi élet az Osztrák-Magyar Monarchiában; az életmód változásai; népesség és nemzetiségi viszonyok; a városiasodás és a főváros; a dualizmus korának műveltsége

 10. Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban

 11. A politikai viszonyok és a kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai

 12. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában

 13. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege).

 14. Az I. világháború következményei: a versailles-i békerendszer

 15. Forradalmak és polgárháború Oroszországban

 16. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban

 17. A náci Németország legfőbb jellemzői

 18. A Harmadik Birodalom

11. ÉVFOLYAM - KÉMIA

A tanév teljes anyaga.

11. ÉVFOLYAM - NÉMET

deutsch.com Lektion157-ig szavak, nyelvtan

bottom of page